Home Meldpunt Overlast

Welkom op de Site van het Meldpunt Den Helder

Op deze site kunt u als omwonende van een van de buurthuizen van de HVBWS melding doen van problemen op het gebied van overlast. Dat kan lawaai zijn of zwerfvuil, maar ook problemen die door hangjongeren worden veroorzaakt of auto’s die dubbel staan geparkeerd. Wij zullen proberen om deze problemen op te lossen door de verantwoordelijke instanties op de hoogte te brengen en afspraken met ze te maken. Let op: deze site is niet voor dringende gevallen. Daarvoor belt u met 112. En ziet u iets waarvoor u op dit moment de politie nodig heeft, bel dan met 0900 8844